Regulamin

REGULAMIN

Prosimy zapoznać się dokładnie z regulaminem e-dermatolog.drgornicki.pl przed skorzystaniem z naszych usług.

Regulamin określa warunki, na podstawie których możesz za pośrednictwem portalu e-dermatolog.drgornicki.pl („portal”) korzystać z naszych usług oraz składać zamówienia. Korzystanie z portalu obejmuje: dostęp do portalu, przeglądanie portalu oraz rejestrację w celu skorzystania z usług.

Prosimy dokładnie zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem przeglądania naszego portalu, korzystania z usług oraz złożeniem zamówienia, ponieważ korzystanie z portalu oraz naszych usług odbywa się na zasadach i warunkach w nim określonych. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu na wypadek konieczności odwołania się do niego w przyszłości.

Rozpoczęcie przeglądania portalu oraz skorzystanie z usług oznacza, iż potwierdzasz, że rozumiesz zobowiązania prawne wynikające z regulaminu i zgadzasz się z nimi.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami zawartymi w regulaminie to nie powinieneś korzystać z naszego portalu, usług, ani umawiać e-wizyty.

1 Informacje o nas oraz jak się z nami skontaktować

1.1 e-dermatolog.drgornicki.pl jest usługą firmy Omorphia. Aesthetic Medicine Albert Górnicki zarejestrowaną w Polsce pod numerem REGON: 340928084, NIP: 5541489096, z siedzibą pod adresem: ul. Jaskółcza 42/12, 85-308 Bydgoszcz, Polska.

1.2 Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc, wysyłając e-mail lub pisząc. Poniżej nasze dane kontaktowe:
Telefon: 604 219 471
Email: drgornicki@drgornicki.pl

1.3 Będziemy się z Tobą kontaktować poprzez email, telefon lub online.

2 Polityka prywatności oraz Cookies

2.1 Możesz się zapoznać z naszą polityką prywatności pod adresem: https://www.e-dermatolog.drgornicki.pl/cookie.html. Nasza polityka prywatności określa warunki przetwarzania danych osobowych, które zbierzemy lub które nam dostarczysz oraz informacje na temat plików cookies wykorzystywanych na naszym portalu. Używając naszego portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z wspomnianymi dokumentami i potwierdzasz, że wszystkie dane dostarczone przez Ciebie są zgodne z prawdą.

3 Rejestracja

3.1 W celu korzystania z naszych usług oraz składania zamówień musisz zarejestrować się na portalu e-dermatolog.drgornicki.pl.

3.2 Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania dowolnego użytkownika lub hasła, bez względu na to czy zostało ono wybrane przez Ciebie czy nadane przez nas, jeśli w naszej opinii złamane zostały zasady określone w niniejszym regulaminie.

3.3 Rejestrując się w celu skorzystania z naszych usług telemedycyny:

3.3.1 oświadczasz, że informacje, które nam podałeś są kompletne oraz zgodne z prawdą; i

3.3.2 zgadzasz się przestrzegać zasad poufności dotyczących nazwy użytkownika i hasła oraz podjąć odpowiednie kroki w celu ich zabezpieczenia, a także nie będziesz dzielić się z innymi osobami szczegółami dotyczącymi danych do logowania; oraz

3.3.3 oświadczasz, ze masz ukończone 18 lat.

3.4 Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny zna Twoją nazwę użytkownika lub hasło musisz natychmiast powiadomić nas o tym pisząc na adres drgornicki@drgornicki.pl.

4 Ograniczenia wiekowe

4.1 e-dermatolog.drgornicki.pl świadczy swoje usługi, tylko dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 lat. Składając zamówienie potwierdzasz, że jesteś osobą pełnoletnią. Zastrzegamy sobie prawo do żądania przedstawienia dowodu na potwierdzenie Twojego wieku przed zaakceptowaniem zamówienia.

5 Twoje zobowiązania podczas korzystania z naszych usług oraz składania zamówienia

5.1 Jako pacjent zobowiązujesz się:
(a) Prawdziwe informacje
Odpowiadać szczerze i dokładnie na wszystkie pytania.
(b) Rejestracja osobista
Nie rejestrować się więcej niż jeden raz.
(c) Rejestracja w imieniu innej osoby
Nie rejestrować się oraz nie wypełniać formularza w imieniu innej osoby.
(d) Postępowanie zgodnie z instrukcjami
>Zapoznać się dokładnie z każdą wiadomością, która została przesłana do Twojego Panelu Pacjenta przed rozpoczęciem terapii zaleconej i przepisanej przez naszego lekarza, postępować zgodnie z instrukcjami przyjmowania leku oraz innymi instrukcjami otrzymanymi od dr Górnickiego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przepisanego leku skontaktować się z nami i nie zażywać leku, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji oraz dopóki nie zrozumiesz właściwych instrukcji.
(e) Decyzje
Zaakceptować decyzję dr Górnickiego, jeśli ten postanowi, że lek nie jest dla Pacjenta wskazany i powinien on zgłosić się do gabinetu lekarskiego na wizytę. Decyzja dr Górnickiego jest ostateczna i nie będzie podlegała dalszej korespondencji.
(f) Powiadomienie lekarza rodzinnego
Odpowiedzialnością pacjenta jest powiadomić lekarza rodzinnego o lekach, które zostały przepisane przez dr górnickiego oraz przechowywać informację dotyczącą terapii.
Prosimy wziąć pod uwagę, że w nagłych wypadkach możemy być zmuszeni skontaktować się z Twoim lekarzem rodzinnym lub służbami medycznymi bez Twojej zgody.
(g) Zabezpieczenie leków
Upewnić się, że nikt oprócz Ciebie (Pacjenta) nie ma dostępu do żadnych leków, które zostały Ci przepisane przez dr Górnickiego.
(h) Termin ważności
Upewnić się, że żadne z przepisanych leków nie zostaną użyte po terminie ważności.
(i) Powiadomienie o efektach ubocznych
Poinformować dr Górnickiego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek efektów ubocznych w wyniku zażycia jakiegokolwiek leku, który Ci przepisał dr Górnicki lub w przypadku gdy uważasz, że jakikolwiek lek który Ci przepisał jest nieskuteczny.

6 Informacje i porady

6.1 Informacje i porady udzielane poprzez e-dermatolog.drgornicki.pl w trakcie korzystania przez Ciebie z portalu oparte są na informacjach, jakie nam dostarczyłeś.

6.2 Odpowiadasz za poprawność i kompletność dostarczonych informacji i akceptujesz fakt, że niespełnienie tego warunku (celowe lub nie) może wpłynąć negatywnie na informacje i porady jakich Ci udzielimy i na recepty jakie wystawimy, co może wiązać się z konsekwencjami, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

6.3 Naszym celem jest odpowiadanie na wszystkie prośby o informacje i porady w ciągu dwóch dni roboczych - to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7 Autoryzacja zamówień dotyczących leków

7.1 Dr Górnicki może podjąć decyzję, czy w najlepszym interesie pacjenta jest otrzymanie wskazanego leku, tylko wtedy, gdy posiada wszystkie niezbędne informacje. Niekiedy konieczna może okazać się prośba o dodatkowe informacje, jako uzupełnienie informacji dostarczonych w drodze odpowiedzi na pytania znajdujące się w formularzu konsultacji medycznej.

8 Ceny i płatności

8.1 Waluta w jakiej będzie dokonywana płatność uzależniona jest od kraju, z jakiego dokonywane jest zamówienie.

8.2 Cena usług (zawierająca podatek VAT, chyba że określono inaczej) będzie ceną wskazaną w formularzu zamówienia w chwili, gdy będziesz składał zamówienie.

8.3 Akceptujemy płatności za pośrednictwem systemu płatności internetowych tpay.com, należący Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. św. Marcin 73/6 61-808 Poznań

9 Składanie zamówienia

9.1 Zamówienie możesz złożyć będąc zalogowanym na e-dermatolog.drgornicki.pl i postępując zgodnie z instrukcjami na stronie:

9.1.1 Usługa telemedycny.
Kontakt online z dr Górnickim możliwy jest tylko po umówieniu terminu e-wizyty i opłaceniu jej. Brak obecności online pacjenta w czasie trwania e-wizyty jest równoznaczny z rezygnacją pacjenta. Zwrot kosztów takiej nieprzeprowadzonej wizyty nie będzie pacjentowi zwracany.

9.1.2 Usługa wystawienia e-recepty
W przypadku pozytywnej decyzji o wystawieniu e-recepty, możesz poprosić o wystawienie Ci e-recepty.

9.1.3 Usługa wystawienia e-zwolnienia
W przypadku pozytywnej decyzji o wystawieniu e-zwolnienia, możesz poprosić o wystawienie Ci e-zwolnienia.

9.2 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece.

10 Twoje prawo do anulowania zamówienia

10.1 Nie możesz zrezygnować z usług, które zostały już wykonane, nawet jeśli nie upłynął jeszcze termin do wniesienia reklamacji

10.2 Masz prawo anulować zamówienie na nasze usługi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości z potwierdzeniem Twojego zamówienia. Prawo do anulowania zamówienia nie dotyczy produktów leczniczych lub innych produktów związanych z ochroną zdrowia. Jeżeli na Twoją prośbę rozpoczęliśmy już świadczenie usługi, będziesz zobowiązany zapłacić za usługę już wykonaną. Po wykonaniu usługi nie możesz z niej zrezygnować. Jeśli anulujesz zamówienie po rozpoczęciu świadczenia usługi, musisz zapłacić za usługi świadczone do chwili, kiedy złożyłeś oświadczenie o anulowaniu zamówienia.

10.3 Jeżeli przysługuje Ci prawo do anulowania zamówienia i zwrotu kosztów, skontaktuj się z nami telefonicznie na numer: 604 219 471.

10.4 Zwrot kosztów, w przypadku uznania jego zasadności, będzie dokonany za pośrednictwem systemu płatności internetowych tpay.com, na kartę wykorzystaną do zapłaty albo w drodze przelewu na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Zwrot kosztów może zająć do 14 dni roboczych.

11 Nasze prawo do odstąpienia od umowy

11.1 Możemy odstąpić od umowy w przypadku gdy złamiesz zasady określone w regulaminie. Odstąpić od umowy możemy w pisząc do Ciebie w przypadku, gdy:

11.1.1 nie dokonałeś płatności na nasz rachunek bankowy w wyznaczonym terminie i mimo przypomnienia o płatności nie została ona dokonana w terminie kolejnych 5 dni roboczych,

11.1.2 nie podałeś, w rozsądnym czasie, informacji które są konieczne do świadczenia przez nas usług.

11.2 W przypadku, gdy odstąpimy od umowy w sytuacji wskazanej w punkcie 12.1, zwrócimy pieniądze wpłacone na poczet usług, których nie wykonaliśmy, lecz możemy potrącić rozsądną kwotę na pokrycie kosztów związanych z odstąpieniem od umowy z przyczyn leżących po Twojej stronie.

12 Dostęp do naszego portalu

12.1 Nasz portal jest dostępny bezpłatnie.

12.2 Nie możemy zagwarantować, że nasz portal lub dowolne treści na nim umieszczone, będą dostępne zawsze w sposób nieprzerwany. Nasz portal jest dostępny przez określony czas. Możemy zawiesić, cofnąć, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszego portalu bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegoś powodu nasz portal nie będzie dostępny w dowolnym momencie i przez dowolny okres czasu.

12.3 Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich środków technicznych niezbędnych do skorzystania z naszego portalu.

12.4 Obowiązany jesteś zapewnić, aby każda osoba która korzysta z naszego portalu za pośrednictwem Twojego łącza internetowego była świadoma zasad opisanych w niniejszym Regulaminie i się do nich stosowała.

12.5 Nasz portal jest skierowany do osób zamieszkałych na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie możemy potwierdzić, że treści zawarte na portalu są odpowiednie lub dostępne w innych lokalizacjach. Rezerwujemy sobie prawo do ograniczenia dostępności naszego portalu lub dowolnej usługi opisanej na portalu dla dowolnej osoby lub dowolnego obszaru geograficznego w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszego portalu spoza Unii Europejskiej, robisz to na własne ryzyko.

13 Informacje zawarte na portalu

13.1 Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia, aby informacje dostępne na naszym portalu, dotyczące naszej działalności, usług i jakichkolwiek produktów opisanych na portalu, były dokładne i zgodne z rzeczywistością. Może jednak się zdarzyć, że informacja zaprezentowana na portalu będzie nieaktualna w związku z naszym ciągłym rozwojem.

13.2 Nie dajemy gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treści zawarte na naszym portalu zawsze będą dokładne, kompletne i aktualne.

13.3 Ogólne informacje medyczne znajdujące się na portalu - w odróżnieniu od spersonalizowanych informacji umieszczanych w Twoim Panelu pacjenta - nie stanowią substytutu porady medycznej i nie powinny być odczytywane i rozumiane w ten sposób. Nie są one informacjami, które należy traktować jako poradę medyczną. Należy uzyskać specjalistyczną poradę medyczną przed podjęciem lub zaniechaniem jakichkolwiek działań na podstawie ogólnych informacji medycznych znajdujących się na naszym portalu.

14 Odnośniki z naszego portalu do innych stron internetowych

14.1 Możemy na naszym portalu zamieszczać odnośniki do stron internetowych, których właścicielami są osoby trzecie lub które są kontrolowane przez osoby trzecie. Te odnośniki są zamieszczone dla Twojej wygody i e-dermatolog.drgornicki.pl nie ma wpływu na treści zawarte na tych stronach, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do tych stron internetowych.

15 Prawa własności intelektualnej

15.1 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszego portalu i materiałów na nim opublikowanych. Materiały te na całym świecie pozostają pod ochroną prawa autorskiego i innych przepisów rpawa. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone.

15.2 Możesz wydrukować jedną kopię i skopiować jakiejkolwiek fragmenty naszego portalu do swojego prywatnego użytku, jak również możesz poinformować inne osoby o treściach zawartych na naszym portalu.

15.3 Nie możesz modyfikować kopii papierowych lub cyfrowych, które wydrukowałeś lub skopiowałeś w jakikolwiek sposób, nie wolno Ci też używać jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, materiałów wideo, sekwencji dźwiękowych lub grafik osobno bez towarzyszącego tekstu.

15.4 My (oraz inni zidentyfikowani twórcy) musimy być zawsze wskazani jako autorzy treści zawartych na portalu.

15.5 Nie wolno Ci używać jakichkolwiek fragmentów treści zawartych na naszym portalu w celach komercyjnych bez uprzedniego uzyskania licencji od nas lub naszych licencjodawców.

15.6 Jeżeli wydrukujesz, skopiujesz lub ściągniesz jakiekolwiek fragmenty naszego portalu niezgodnie z tym regulaminem, Twoje prawo do korzystania z naszego portalu natychmiast wygaśnie i będziesz musiał, na nasze żądanie, zniszczyć wszystkie zrobione przez Ciebie kopie.

16 Wirusy

16.1 Nie możemy zagwarantować, że nasz portal będzie bezpieczny i wolny od błędów i wirusów komputerowych.

16.2 Jesteś odpowiedzialny za skonfigurowanie Twojego urządzenia, przeglądarki, platformy tak, by mieć dostęp do naszego portalu. Powinieneś korzystać z własnego programu antywirusowego.

16.3 Nie wolno Ci używać naszego portalu w sposób niewłaściwy i świadomie wprowadzać wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno Ci próbować uzyskać nieuprawnionego dostępu do naszego portalu, serwera na którym działa portal, komputerów lub baz danych podłączonych do naszego portalu. Nie wolno Ci atakować naszego portalu poprzez denial-of-service lub rozproszony denial-of-service. Naruszając te postanowienia, popełniasz przestępstwo podlegające przepisom Computer Misuse Act 1990. Będziemy zgłaszać każde takie naruszenie do odpowiednich organów ścigania i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie im Twojej tożsamości. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszego portalu natychmiast wygasa.

17 Przeniesienie Praw

17.1 Możemy przenieść nasze prawa i zobowiązania wynikające z niniejszego regulaminu na inną osobę. Zawsze poinformujemy Cię pisemnie (pisemnie oznacza również informację za pomocą wiadomości e-mail lub za pomocą panelu pacjenta) jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce i zapewnimy, że przeniesienie nie wpłynie na Twoje prawa związane z umową.

17.2 Nie możesz przenieść Twoich praw i zobowiązań na inną osobę.

18 Prawa stron trzecich

18.1 Żadne z postanowień regulaminu nie ma na celu, ani nie powinno być rozumiane jako przysporzenie korzyści osobie trzeciej zgodnie z Contractc (Rights of Third Parites) Act 1999 i osoba, która nie jest stroną umowy nie może ich egzekwować.

19 Zrzeczenie się odpowiedzialności

19.1 Żadne opóźnienie, ani decyzja o nieegzekwowaniu praw wynikających z regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do egzekwowania ich w przyszłości i nie będzie miała wpływu na te prawa w odniesieniu do kolejnego naruszenia.

20 Rozdzielność

20.1 Jeśli sąd stwierdzi, że niektóre postanowienia regulaminu są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia regulaminu będą w dalszym ciągu obowiązywać. Każde z postanowień niniejszego regulaminu należy rozpatrywać oddzielnie. Jeśli sąd lub właściwy organ stwierdzi, że któreś z nich są niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia będą w dalszym ciągu obowiązywać.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY TEGO REGULAMINU W DOWOLNYM MOMENCIE. NOWA WERSJA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA PORTALU I WEJDZIE W ŻYCIE NATYCHMIAST PO OPUBLIKOWANIU.

JEŚLI UŻYWASZ PORTALU PO TYM JAK NOWE POSTANOWIENIA WESZŁY W ŻYCIE, OZNACZA TO ZGODĘ I AKCEPTACJĘ NOWYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

Góra